Kyla och Värmepumpar

Skötselbolaget utför installation och service på kyl och värmepumpar för villor, bostäder, fastigheter och industri:

  • Luft/vatten
  • Luft/luft
  • Markvärme
  • Bergvärme
  • Sjövärme

Vi är certifierade för kylarbeten enligt: EU nr 303/2008 och enligt köldmedieförordningen SFS 2007:846 med ändring 2009:908 och utför förebyggande underhåll på samtliga märken.

All personal har personcertifikat för hantering av HFC‐köldmedium


Gå tillbaka
020 - 36 22 90 Chatta med oss Kontaktformulär