Krypgrundsavfuktning och radon

Vi är experter på krypgrundsavfuktning och radon. Vi installerar krypgrundsavfuktare och radonfläktar från Corroventa, genomför fukt/radonmätningar och utför service på alla vanligt förekommande fabrikat.

Krypgrunder utsätts för hög relativ fuktighet under en stor del av året och risken finns för fuktrelaterade problem i alla uteluftsventilerade krypgrunder. Skötselbolaget levererar utrustning för att åtgärda och förebygga de här problemen. Radon märks inte, men kan vara skadligt. Därför är det tur att det både är enkelt och billigt att mäta radonhalten i en fastighet. Skötselbolaget hjälper till med mätning, installation och efterföljande service.


Gå tillbaka
020 - 36 22 90 Chatta med oss Kontaktformulär