Energianalys och Energioptimering

Skötselbolaget tar hand om allt som förbrukar energi i en fastighet, allt från belysning till ventilation. För att bibehålla en god innemiljö och ett bra klimat arbetar vi med förebyggande underhåll. Med ett förebyggande energiunderhåll upptäcks fel och brister tidigt, vilket resulterar i en hög driftsäkerhet och stora energibesparingar. Ett smart sätt att spara pengar och samtidigt få en behaglig inomhusmiljö.

Skötselbolaget hjälper dig att utföra energianalyser med efterföljande presentation av specifika energibesparingsåtgärder. Vänd dig till Skötselbolaget för energianalys och optimering.


Gå tillbaka
020 - 36 22 90 Chatta med oss Kontaktformulär