LW Fastigheter – kvarteret Buffeln

Skötselbolaget har i samband med ombyggnad av gamla Gemax Glas lokaler projekterat, installerat och injusterat ventilation, kyla, styr- och reglerutrustning samt installerat el till 2 nya hyresgäster, Ängöl och Autosport. Vår Team Clean-grupp har även byggstädat samtliga lokaler.

Detta har ställt stora krav på idérikedom, hög kompetens och en god samarbetsförmåga med övriga entreprenörer i projektet.

Målet har varit att skapa en så optimal och energieffektiv inomhusmiljö som möjligt för samtliga verksamheter och i alla utrymmen.

 

 

Gå tillbaka Jag är intresserad!